Συχνές Ερωτήσεις

Η κλασματοποιημένη ιδιοκτησία επιτρέπει στους επενδυτές να αγοράζουν κλάσματα μιας ομάδας τεχνολογικών συσκευών, δίνοντάς τους δικαίωμα σε ένα ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τη μίσθωση αυτών των συσκευών μέσω πλατφόρμας μίσθωσης ηλεκτρονικών συσκευών.

Στην πλατφόρμα μας δημιουργούμε pools μιας συλλογής συσκευών υψηλής τεχνολογίας, ορίζοντας ένα συγκεκριμένο ελάχιστο στόχο χρηματοδότησης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μόλις συγκεντρώσουμε το ποσό ή φτάσουμε στην ημερομηνία λήξης της άντλησης κεφαλαίων τότε προχωράμε στην αγορά των συσκευών και τις διαθέτουμε για μίσθωση μέσω των υπηρεσιών leasing. Κάθε επενδυτής λαμβάνει ένα ποσοστό των εσόδων του pool των συσκευών ανάλογα με τη συνεισφορά του στο pool και το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε.

Αυτό είναι ακόμα καλύτερο για εσάς. Το ποσοστό της συνεισφοράς σας μπορεί να είναι χαμηλότερο, αλλά θα λάβετε την ακριβώς ίδια απόδοση στην επένδυσή σας, λόγω της διάχυσης του κινδύνου σε περισσότερες συσκευές.

Ακόμα και αν δε συγκεντρωθεί ο στόχος κεφαλαίου, το Pool θα λειτουργήσει κανονικά, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία θα αγοράσει τις αντίστοιχες συσκευές ανάλογα με το ποσό που συγκεντρώθηκε. Έαν έχετε επενδύσει τότε για εσάς δεν αλλάζει κάτι και θα λάβετε ακριβώς την ίδια απόδοση στην επένδυσή σας.

Τα διαμοιρασμένα έσοδα υπολογίζονται από τον ακόλουθο τύπο: Διαμοιρασμένα Καθαρά Έσοδα = Καθαρά Έσοδα από μηνιαίες μισθώσεις + Καθαρά Έσοδα από κυρώσεις + Καθαρά Έσοδα από πώληση της συσκευής - Κόστος Ζημιών

Η επένδυση στην κλασματοποιημένη ιδιοκτησία παρέχει πρόσβαση σε μια πολυποίκιλη συλλογή τεχνολογικών συσκευών χωρίς την ανάγκη για σημαντικό αρχικό κεφάλαιο. Επιτρέπει στους επενδυτές να κερδίζουν παθητικά εισοδήματα από τα έσοδα που αποφέρουν οι συσκευές.

Η κλασματοποιημένη ιδιοκτησία για κάθε pool διαρκεί για 36 μήνες από την ημέρα μίσθωσης της πρώτης συσκευής του pool.

Οι επενδυτές λαμβάνουν ένα ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από την εκμετάλλευση των συσκευών ανάλογα με την κλασματοποιημένη τους ιδιοκτησία. Αυτά τα έσοδα κατανέμονται ανα χρονικές περιόδους που επιλέγονται από τους επενδυτές.

Η εταιρεία κρατά ένα μικρό ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από την εκμετάλλευση των συσκευών του pool. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων κατανέμεται στους επενδυτές του pool. Το ποσοστό των εσόδων που αναλογεί σε κάθε επενδυτή καθορίζεται με βάση το μέγεθος του μεριδίου ιδιοκτησίας του στην ομάδα τεχνολογικών συσκευών και το χρονοδιάγραμμα πληρωμής που έχει επιλέξει.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής που επιλέγεται επηρεάζει το ποσοστό των εσόδων που λαμβάνετε. Γενικά, μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα πληρωμής οδηγούν σε υψηλότερα ποσοστά, ενώ μικρότερα διαστήματα μπορεί να προσφέρουν χαμηλότερα ποσοστά.

Φυσικά! Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής επιλέξει πληρωμή κάθε 12 μήνες, ενδέχεται να λάβει το μερίδιο του από το 70% των εσόδων του pool, ενώ εαν επιλέξει πληρωμή μια φορά στους 36 μήνες δηλαδή με το exit της επένδυσης, ενδέχεται να λάβει το μερίδιο του από το 80% των εσόδων του pool.

Σε περίπτωση ζημιάς ή δυσλειτουργίας, η πλατφόρμα μας διαθέτει μηχανισμούς για τη διαχείριση επισκευών και αντικαταστάσεων, διασφαλίζοντας ελάχιστες επιπτώσεις στα έσοδα των επενδυτών.

Ναι, συνήθως υπάρχει μια ελάχιστη απαίτηση επένδυσης, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το εκάστοτε pool τεχνολογικών συσκευών.

Η πλατφόρμα μας παρέχει ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, όπου οι επενδυτές μπορούν να παρακολουθούν τις επενδύσεις τους, να παρακολουθούν τα έσοδα και να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς αναφορές.

Η εταιρεία λαμβάνει κάθε μέτρο για να διασφαλίσει ότι η συσκευή θα είναι σε μίσθωση για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα χωρίς να είναι ανενεργή. Η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει ακόμα και σε πώληση της συσκευής εάν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των εσόδων των επενδυτών της.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα πώλησης της κλασματοποιημένης ιδιοκτησία σας.

Δεν υπάρχουν χρεώσεις.

Η πλατφόρμα μας δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την προστασία των κεφαλαίων και των δεδομένων των επενδυτών. Χρησιμοποιούμε ισχυρές μεθόδους κρυπτογράφησης, ασφαλείς διακομιστές και τηρούμε τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και οικονομικών συναλλαγών.

Προς το παρόν μπορούν να επενδύσουν μόνο Έλληνες πολίτες άνω των 18 ετών. Πολύ σύντομα όμως θα μπορούν να επενδύουν από όλο τον κόσμο.

Η εταιρεία πραγματοποιεί διεξοδικό έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας, οικονομικής ευχέρειας και έγκαιρης πληρωμής στους πιθανούς πελάτες πριν τους εκμισθώσει μια συσκευή. Η εταιρεία πάντα θα προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι συσκευές θα εκμισθωθούν στους πιο αξιόπιστους δυνητικούς πελάτες είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις.

Η εταιρεία για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των επενδυτών όσο και τα δικά της στο μέτρο του δυνατού, έχει συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν τις πληρωμές των μισθωμάτων. Αν ο πελάτης δεν καταβάλει στην ημερομηνία που πρέπει το μίσθωμα, ειδοποιείται μετά το πέρας 3 ημερών με email και τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που συσσωρευτούν 2 μηνιαία μισθώματα ο πελάτης ειδοποιείται να επιστρέψει τη συσκευή και να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά. Αν δεν συμμορφωθεί, τότε η εταιρεία κινεί νομικές διαδικασίες για την είσπραξη των ποσών, η συσκευή δηλώνεται ως κλεμμένη και ενημερώνονται οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας για να κλειδώσει η συσκευή. Επιπλέον γίνεται μήνυση για υπεξαίρεση της συσκευής και εκδίδεται και διαταγή πληρωμής. Τέλος, σε περίπτωση που ο πελάτης είναι επιχείρηση / νομικό πρόσωπο, τότε καταχωρείται ως μη φερέγγυος στην υπηρεσία πιστωτικής πληροφόρησης.

Ναι, οι επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν σε πολλά pool συσκευών τεχνολογίας ταυτόχρονα, διαφοροποιώντας την επένδυσή τους σε διαφορετικά pool και συσκευές.

Το θέμα της φορολόγησης κερδών είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το δείτε με τον λογιστή σας.

Είστε έτοιμοι;

Εγγραφείτε και κερδίστε έσοδα χωρίς κόπο!